Om restaurangen Meny Catering Boka bord Nyheter Kontakt
 

 

Lite om honung
För att verkligen förstå mjöd, måste man nog först veta lite om honung

Blommor och Nektar
För att kunna sprida sin pollen och föröka sig, behöver blommorna hjälp från bin och andra insekter. Blommorna lockar därför till sig insekterna genom att producera nektar, en vätska bestående till stor del av rörsocker, vilket insekterna älskar. Bin har förmågan att komma åt nektar från blommor vilka är svåråtkomliga för de flesta insekter. Detta resulterar i att de också är något mer av finsmakare än andra insekter, och prioriterar den bästa nektar som finns att tillgå. Biodlare kan därför ofta avgöra mer eller mindre exakt vilken sorts blommor som deras bin hämtar sin nektar.

Från Nektar till Honung
Honung är vad bin producerar av nektar, och fungerar i stort sätt som ett stort matförråd vilket bikolonier samlar på sig. Nektar genomgår en del förändringar inuti biet innan det kommer ut som honung. Huvudsakligen omvandlas rörsockret till fruktsocker och druvsocker, men även delar av binas enzymer tillkommer i honungen.

Honungens Egenskaper
Bin producerar honung för att det ska fungera som förråd, och som vilken annan förrådsvara som helst måste det därför kunna konserveras under mycket lång tid, vilket det också gör. Anledningen till att honung, och i synnerhet, koncentrerad honung är så hållbart, är att den tar död på alla de bakterier som försöker att angripa den. Honung har därför ansetts som otroligt hälsosamt under mycket lång tid, och än idag används det som huskur mot alla möjliga sjukdomar* artikeln

Honungens Nyanser
Honung får olika nyanser beroende på vad det är för slags nektar, eller annat sött som bina samlar in. Dessa nyanser färgar även av sig på de mjöd som görs av en speciell sorts honung. Det mesta av den kommersiella honungen är dock en blandning av många olika honung, vilket gör att den sällan har någon speciell nyans. Det känns därför ofta mer spännande om mjöd är gjort på en honung som är "ren" och nyansrik, i alla fall om det är ett mjöd som bara är gjort på honung, jäst och vatten.

Honungen Idag
Som Sötningsmedel Innan det fanns tillgång till rörsocker i Europa, så var ju honungen i stort sätt det enda sötningsmedel som fanns att tillgå, och den var därför högt prisad. Idag har honungen som bekant inte detta monopol, och det är sällan som den används, då det ju finns billigt rörsocker att tillgå i oändliga mängder. Men i och med att vårt samhälle blir allt mer medvetet vad gäller hälsorisker så har ju rörsockret minskat i popularitet, och kanske betyder detta att det också kommer att finnas ett ökat intresse för honung, vilket ju är både betydligt godare och hälsosammare än rörsocker.

Som Sysselsättning
Biodling är idag, som alltid, en mycket populär sysselsättning, som inte bara engagerar professionella idkare, utan också ett stort antal amatörer. Det finns mycket tillfredsställelse i att rå över en hel koloni av bin som producerar en alldeles speciell honung, vars like antagligen inte går att få tag på någon annanstans i världen, utan är en produkt av den omgivande naturen. Men biodlingen är idag kanske inte är lika populär som den en gång varit, något som är oroande, men också något som gör att det finns gott om utrymme för fler att sysselsätta inom området. I Sverige har vi t.ex. idag alldeles för få biodlare, och mycket av vår honung importeras därför. Dessutom är de flesta som sysslar med biodling relativt gamla.

Som Bas för Mjöd
Eftersom biodling är populärt finns det ju mycket honung att tillgå och göra mjöd av, och om mjöd växer i popularitet så kommer nog honung att göra det också (och tvärtom).